Obaly pro Vaše výrobky …

Úvod Profil firmy

Prohlášení o shodě

Produkty

Regina Obaly s.r.o. má k dispozici písemná Prohlášení o shodě ke všem materiálům a předmětům určeným pro styk s potravinami, které uvádí na trh. Tato prohlášení jsou vydávána na základě dokumentace výrobců, ve které je prokázána shoda s příslušným nařízením. Uvedená dokumentace je v naší firmě k dispozici pro případnou kontrolu ze strany příslušných orgánů. V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte.

Platnost

Platnost Prohlášení o shodě pozbývá platnosti při změně výše uvedených předpisů a zákonů, nebo při zásadní změně výrobní technologie, která má vliv na změnu migračních hodnot materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami. Budeme Vás informovat o všech změnách ve složení našeho výrobku, které jsou relevantní s výše uvedenými předpisy. Dále doporučujeme, abyste si u nás pravidelně ověřovali stav našeho produktu.

 

Jsme součástí systému ekokom – www.ekokom.cz
ekokom logo

Prohlášení o zpracování osobních údajů